Tavukçuluk-Tavuçuluk Ekipmanları-Yemcilik Ekipmanları
Tavuk – Kümes – Kafes Ekipmanları
2 Mart 2019
inşaat ekipmanları - dekorasyon araçları - aletler
İnşaat Dekorasyon
2 Mart 2019

Tarımsal Sulama Sistemleri

Damlama Sulama - Sulama Boruları - Damlama Ekipmanları

Damla Sulama Sistemleri

Tarımda sulamanın önemi her geçen gün artarak devam etmektedir. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu ve yağışlarla karşılanamayan suyun zamanında bitkilere aşılanması yöntemidir.  Tarımsal Sulamada pek çok yöntem vardır. Bu sistemlerden sulamada birinin seçilmesi tarlanın tesviyesi nin düzgün olup olmamasına, yetiştirilen mahsulün cinsine, toprağın kimyasal ve fiziksel özelliklerine, sulama suyunun miktarına ve kalitesine, çiftçi alışkanlıklarına, bazı sulama yöntemlerinin ek yatırımı gerektirmesi nedeniyle oradaki çiftçilerin ekonomik durumuna ve bölgenin rüzgar, sıcaklık, oransal nem, yağış gibi iklim koşullarına bağlıdır. Tesviyeli arazilerde bütün sulama sistemleri uygulanabildiği halde tesviyesiz arazilerde yağmurlama sulama, hakim rüzgarı şiddetli bir bölgede yağmurlama sulama sistemi yerine ya damla sulama daha uygun bir sulama sistemi olarak tercih edilmelidir.

Damla sulama boruları ya da damlama sulama boruları tarımsal sulama sistemlerinde kullanılmaktadır. Genel bir tanımlama ile damla sulama bitki gelişimi için gerekli olan suyun, belirli bir boru sistemi aracılığı ile taşınıp, yan boru (lateral) üzerine veya içine yerleştirilen ve damlatıcı olarak adlandırılan özel yapıdaki araçlarla bitki kök bölgesine damlalar şeklinde uygulanmasıdır. Damla sulama sistemlerinde temel amaç; bitkinin kullandığı suyu, istenirse bitki besin maddeleri ile birlikte aşırı bir su isteği yaratmadan bitkiye vermektir.

 

Yağmurlama Boruları

yagmurlama borulari - Tarımsal Sulama Sistemleri

yagmurlama-borulari

 

Toprak yüzeyi düzgün olmayan, eğimli, su alma hızı yüksek tarlalarda yüzey sulama yöntemi uygulanması pek sağlıklı olmamaktadır. Aynı zamanda akış uzunluğu azalan yerlerde de ekonomik sulama olmamaktadır. Bu tarz topraklarda ideal sulama yöntemi “yağmurlama sulamadır”. Gelişmiş tarım ülkelerinde, olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ve sağladığı avantajlardan dolayı yağmurlama sulama sistemleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Suyu toprak yüzeyinden yağmurlama boruları kullanılarak belirli bir basınçla ince damlacıklar halinde püskürtülmesine “Yağmurlama Sulama” yöntemi denir.

Yöntemin uygulanabilmesi için yağmurlama borusu ve lateral hatlardan oluşan bir su iletim sistemine ve basıncı sağlayan bir sisteme gerek vardır. Basınç genellikle pompaj birimi ile sağlanmaktadır. Sistemi yağmurlama başlıkları tamamlar. Sulanacak bitkiye, toprağa ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişik tiplerde yağmurlama borusu başlığı kullanılır.